Solid helpt je bedrijf bij de compensatieregeling voor grensarbeiders

Er komt heel wat kijken bij werken over de grens. Solid helpt je bij het faciliteren van grensarbeid en de aanvraag van de compensatieregeling.

Solid Engineering & Construction is een internationaal bedrijf. We werken zowel vanuit Nederland als België en dat biedt heel wat voordelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld werknemers bij bedrijven over de grens tewerkstellen.

Bij het tewerkstellen van grensarbeiders komt echter heel wat kijken, zoals de compensatieregeling, en daar zijn werkgevers niet altijd van op de hoogte.

Wil je meer weten over grensarbeid en de compensatieregeling? Lees dan vooral verder!

Wat houdt de compensatieregeling voor grensarbeiders precies in?

Voor Nederlandse werknemers die aan de slag gaan in eigen land geldt de Nederlandse belastingplicht, waardoor naast de Nederlandse premies ook Nederlandse loonbelasting op het loon wordt ingehouden.

Sommige bedrijven kiezen er echter voor om beroep te doen op grensarbeiders. Dit zijn werknemers die in Nederland wonen en over de grens, in België aan de slag gaan. De meesten onder hen keren minstens één keer per week terug naar hun thuisland.

Voor Nederlanders heeft werken in het buitenland gevolgen voor de belastingen en sociale zekerheid van grensarbeiders. De regels hieromtrent werden vastgelegd in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

De algemene regel geldt: Nederlandse werknemers die meer dan 183 werkdagen over de grens werken, dienen uitsluitend in België (en dus niet in eigen land) belastingen te betalen op hun in België verdiende loon.

Er kan echter een probleem ontstaan bij de zogenaamde aftrekposten. Dit zijn zaken die men in mindering kan brengen bij de belastingaangifte in Nederland, zoals de hypotheekrente bij een eigen woning of de persoonsgebonden aftrek. Hiervoor ontvangen grensarbeiders in België geen of slechts een gedeeltelijke teruggave van inkomstenbelasting en premie volksverzekering en betalen ze met andere woorden dus meer belastingen dan wanneer ze in Nederland zouden werken.

Om dit financiële probleem voor grensarbeiders te verhelpen, werd aan het belastingverdrag tussen Nederland en België de compensatieregeling voor grensarbeiders toegevoegd. Dankzij deze regeling ontvangen Nederlandse grensarbeiders een vergoeding van de Nederlandse belastingdienst waardoor per saldo het nettoresultaat voor de grensarbeider gelijk is aan de situatie waarbij hij 100% in Nederland zou werken.

Wat kan Solid voor jou betekenen?

Lang niet alle bedrijven zijn op de hoogte van de regels rond grensarbeid en de bijhorende compensatieregeling. Bovendien beschikken werkgevers niet altijd over de juiste middelen om grensarbeid (wettelijk) te faciliteren. Daardoor lopen heel wat bedrijven én werknemers grote risico’s bij onverwachte controles op de site waar grensarbeiders werkzaam zijn.

Daarom is het belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer zich op voorhand goed informeren over de procedures rond grensarbeid. Maar dat is voor veel bedrijven een uitdaging, want door hun complexe omvang kosten deze vraagstukken veel tijd en moeite.

Solid Engineering & Construction neemt het papier- en opzoekwerk van je over en begeleidt je bij het faciliteren van grensarbeid. De hele procedure wordt in goede banen geleid dankzij onze persoonlijke werkwijze en de expertise van onze adviseurs.

Is het al van bij de opstart duidelijk dat de betreffende medewerker langer dan 183 dagen in België aan de slag zal gaan? Dan wordt de compensatieregeling onmiddellijk aangevraagd bij de Nederlandse belastingdienst. De werknemer hoeft zelf dus niks te doen. De aanvraag voor compensatieregeling duurt gemiddeld drie maanden.

Daarnaast biedt Solid ook ondersteuning en advies zowel bij de Nederlandse als Belgische aangifte van grensarbeiders.

Hoe zit het dan met verzekeringen en sociale zekerheid? Wanneer er sprake is van grensarbeid vraagt Solid een A1-verklaring aan (ook gekend als het ‘certificate of coverage’) waarmee de werkgever of de werknemer bewijst dat de Nederlandse verzekeringspremies van het loon worden afgehouden. Zo blijft de Nederlandse sociale zekerheid gelden voor Nederlandse grensarbeiders.

Hoe ervaren onze klanten en consultants deze dienstverlening?

Heel wat van onze klanten doen beroep op Solid Engineering & Construction omdat ze niet over de juiste kennis en knowhow beschikken om hun medewerkers volgens de regels tewerk te stellen als grensarbeider.

Sommigen onder hen hebben hun werknemers tijdelijk via Solid ingeschreven voor de periode van het buitenlandse project. Door via Solid te werken voldoen de klanten aan alle regels en kunnen ze voor hun opdrachtgever blijven werken, zonder dat de opdrachtgever risico loopt bij een eventuele controle op de site.

Een van onze klanten verwoordt het zo: “Wij hebben de transparante manier van samenwerken en communiceren bij Solid als heel positief ervaren. Ook waren we zeer tevreden over de wijze waarop onze medewerkers geholpen werden bij de aanvraag van de compensatieregeling bij de Nederlandse belastingdienst of bij het invullen van de Nederlandse en Belgische belastingpapieren.”

Ook de consultants zijn zeer positief: “Voor heel wat van ons is het moeilijk om te volgen wanneer de uitbetalingen / terugbetalingen van de Nederlandse en Belgische belastingdienst precies gebeuren. Wat natuurlijk ook niet helpt is dat het Belgische belastingsysteem twee jaar achter loopt. Solid nam de tijd om de moeilijke materie zo goed mogelijk uit te leggen via telefoon of per e-mail.”

Ook aan de slag bij Solid?

Wil jij ook als grensarbeider aan de slag? Of wil je voor een buitenlands project in België beroep doen op grensarbeiders? Solid helpt je graag bij het faciliteren van grensarbeid en de compensatieregeling. Contacteer ons!

Neem ook alvast een kijkje tussen onze vacatures! Er staat vast iets tussen voor jou.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Ben je helemaal door deze blog geracet? Kijk je nu al uit naar het vervolg? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor extra blogs, informatie en behind-the-scenes te verhalen.

Contacteer ons