Safety bij Solid? Daar werkt heel de hiërarchische lijn aan mee!

Hoe doet Solid Talent het toch? Een waterdicht veiligheidsbeleid, een eigen Safety Team en een optimale veiligheidsgraad… Je leest het hier!

‘Safety’ is één van de kernwaarden bij Solid Talent. We dragen veiligheid hoog in het vaandel. Volgens ons is safety zo sterk als de zwakste schakel, en binnen Solid Talent zijn alle schakels even sterk.

Het Safety Team ondersteunt het veiligheidsbeleid binnen Solid Talent. Daarbij

  • ligt het beleid bij de directie,
  • de stimulans en opvolging bij de accountmanagers,
  • en de uitvoering bij de consultants.

Het veiligheidsbeleid en het Safety Team zijn tot op heden zó effectief geweest dat er de laatste jaren geen incidenten plaatsvonden. Dankzij een optimale veiligheidsgraad zijn de risico’s dus bijna onbestaande.

Hoe het komt dat het veiligheidsbeleid zo succesvol is bij Solid Talent? Ons geheim is een sterke samenwerking tussen de leden van de hiërarchische lijn! Hieronder ontdek je hoe we tot zo’n hechte samenwerking kwamen.

Het Safety Team van Solid Talent: fulltime responsief

Heel wat bedrijven werken in de hiërarchische lijn met een preventieadviseur. Op zich een goede keuze, maar als de directie de adviezen van deze safety specialist naast zich neerlegt, ontstaan er heel wat frustraties. Het gevolg? Een risicovolle werkomgeving.

Solid Talent wou dan ook graag een stapje verder gaan en werkt daarom binnen de hiërarchische lijn met een eigen in-house Safety Team. Het team zet de lijnen uit voor het veiligheidsbeleid en werkt zowel in functie van de directie als de medewerkers:

  • Voor de directie speelt het Safety Team vooral een adviserende rol.
  • De medewerkers kunnen via het Safety Team dan weer opmerkingen en suggesties aan de directie voorleggen.

Zo ontstaat er binnen de hiërarchische lijn een wisselwerking tussen directie, medewerkers en het Safety Team.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende kennisoverdracht is, bestaat het Safety Team uit drie medewerkers: Filip, Tom en Leslie. Om de veiligheid binnen Solid Talent optimaal op te volgen en door te voeren, is dit Safety Team fulltime responsief.

De markt, consultants, veiligheidsvoorschriften, certificaten, klanten… wijzigen immers constant. Als een bedrijf groeit, moet ook safety volgen. Veiligheid is dus een dynamisch gegeven en met het Safety Team biedt Solid Talent een antwoord op de constante veranderingen.

Veiligheid binnen de hiërarchische lijn: een gedeelde verantwoordelijkheid

De hiërarchische lijn omvat alle medewerkers, van accountmanagers tot consultants, die gemachtigd zijn om anderen aan te sturen. Samen zijn we allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid binnen Solid Talent.

Het Safety Team is het kloppende hart als het gaat om veiligheid. Het team ondersteunt de directie, die op haar beurt de lijnen uitzet voor een optimale veiligheid binnen Solid Talent.

De directie: betrokkenheid en vertrouwen

Stijn en Christophe, beiden gedelegeerd bestuurder, zijn heel nauw betrokken bij de implementatie van veiligheidsmaatregelen binnen de hiërarchische lijn bij Solid Talent.

De directie heeft heel veel vertrouwen in het Safety Team en legt hun advies dan ook niet zomaar naast zich neer. Alle voorstellen in het maandverslag worden bekeken en nadien goedgekeurd door Stijn en Christophe.

Elke maand komen de leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk samen om het veiligheidsbeleid en de agendapunten van consultants en klanten te bespreken. Deze meetings giet het Safety Team in een maandverslag om vervolgens de juiste mensen aan het werk te zetten.

Tijdens de meetings komen vragen en problemen van consultants omtrent veiligheid aan bod. Wanneer een consultant bijvoorbeeld een opmerking geeft over het gebrek aan veiligheidsmateriaal op de werkvloer, nemen de accountmanager (of leden van de hiërarchische lijn die verantwoordelijk zijn voor die klant) contact op met de klant om het probleem aan te kaarten.

De directie denkt vooral in functie van de veiligheid van de consultants en niet noodzakelijk aan de kosten.

De accountmanagers: schakelen, sensibiliseren en opvolgen

De accountmanagers vormen binnen de hiërarchische lijn de schakel tussen de directie, het Safety Team en de consultants op de werkvloer. Ook onze accountmanagers krijgen een volwaardige opleiding zodat ze mee kunnen waken over de veiligheid.

Het is de taak van de accountmanagers om de consultants te informeren en op te volgen. Dit doen ze via toolboxen en werkplekinspecties. Deze toolboxen handelen over onderwerpen die interessant kunnen zijn voor consultants in verschillende sectoren.

De onderwerpen hebben altijd iets met veiligheid te maken en zijn indien mogelijk ook van toepassing op het privéleven van de consultant. Zo ontwikkelde het Safety Team bijvoorbeeld een toolbox over smartphonegebruik achter het stuur.

Daarnaast voeren de accountmanagers ook werplekinspecties uit in samenspraak met de klanten. Ze gaan dan ter plekke enkele zaken nakijken:

  • Zijn de medewerkers voldoende op de hoogte van de veiligheidsprocedures van de klant én van Solid Talent?
  • Maken ze gebruik van de juiste veiligheidsmaterialen?
  • Is de werkdruk ok?

De accountmanagers gieten hun bevindingen in een verslag dat wordt opgenomen en besproken in het maandverslag. Wanneer een accountmanager bijvoorbeeld merkt dat de verlichting op de werkplek bij de klant niet goed zit, wordt dit genoteerd, opgenomen in het maandverslag en neemt de desbetreffende accountmanager of verantwoordelijke van de hiërarchische lijn contact op met de klant of hun preventiedienst om het probleem op te lossen of een voorstel te doen.

Solid Talent overlegt altijd met de klant welke oplossingen nodig zijn om een veilige werkomgeving te garanderen, met name voor klanten die in de verschillende sectoren actief zijn.

Een andere belangrijke taak van de accountmanagers is het promoten van veiligheidsthema’s bij de consultants. In 2019 zette Solid Talent gehoorschade en -bescherming in de schijnwerpers. De accountmanagers wisten dit thema en de acties hierrond zo goed te promoten dat iedereen heel enthousiast was. Een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking binnen de hiërarchische lijn bij Solid Talent.

De consultants: toepassen en feedback geven

Alle consultants die de werkvloer betreden, zijn op de hoogte van het veiligheidsbeleid binnen Solid Talent. De hiërarchische lijn is nauw betrokken en voorziet de nodige bijsturing om de consultants te informeren over veiligheid (bijvoorbeeld via toolboxen en persoonlijke gesprekken).

Maar het gaat verder dan dat: de consultants zijn ook bekend met de VCA-voorschriften en kunnen indien mogelijk aanvullende interne opleidingen volgen om hun kennis over veiligheid op de werkvloer bij te schaven.

Een groot deel van het ‘safety-gebeuren’ speelt zich immers af op de werkvloer. Tijdens hun werk worden de consultants soms nu eenmaal blootgesteld aan risicovolle werksituaties. Als het aankomt op veiligheid, zijn de consultants zelf dan ook een belangrijke informatiebron voor de hele hiërarchische lijn van Solid Talent.

Op de werkvloer kunnen de consultants onveilige situaties daarom altijd zelf melden via de app RiskReporter. Ook tijdens de werkplekinspecties mogen de consultants hun opmerkingen natuurlijk steeds rapporteren aan de accountmanagers.

Daarnaast geven de consultants rechtstreeks feedback door aan de andere schakels binnen de hiërarchische lijn. Zijn de nieuwe helmen niet helemaal comfortabel? Of heeft Solid Talent een slogan nodig die bij het nieuwe veiligheidslogo past? Dan laten de consultants hun stem horen!

Conclusie

Verschillende factoren hebben bijgedragen tot het ontstaan en het succes van ons eigen Safety Team: de betrokkenheid van de directie, de constante veranderingen in de markt, bij de klanten, in de veiligheidsvoorschriften…

Er was nood aan een overkoepelend veiligheidsorgaan dat de zaken op orde houdt, de laatste updates opvolgt en vooral ook de organisatie aanstuurt.

Dankzij het Safety Team is veiligheid geen verplicht nummer meer, maar een onderwerp waar Solid Talent écht en oprecht mee begaan is. Het Safety Team bracht orde en structuur in het veiligheidsbeleid waardoor elke afdeling van de hiërarchische lijn perfect op de hoogte is van haar verantwoordelijkheid en bijdrage.

Combineer structuur en organisatie met een vlotte samenwerking tussen de verschillende medewerkers van de hiërarchische lijn en je krijgt een succesvol veiligheidsbeleid als resultaat!

En nu jij!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in een veilige werkomgeving? Solid Talent is steeds op zoek naar nieuw talent in diverse sectoren, waaronder de industrie, bouw, office en life sciences. Bekijk onze vacatures hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte

Ben je helemaal door deze blog geracet? Kijk je nu al uit naar het vervolg? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor extra blogs, informatie en behind-the-scenes te verhalen.

Contacteer ons