Op 1 april 2015 werd het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden 218 opgedoekt en vervangen door het ANPCB 200.

SOLID vanaf 1 april 2015 in ANPCB 200!

Wat?

Op 1 april 2015 werd het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden 218 opgedoekt en vervangen door het ANPCB 200. Dit nieuwe PC 200 is “bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers die niet onder een eigen, noch onder het aanvullend paritair comité voor de non-profitsector ressorteren”.

Gevolgen?

Alle werknemers en werkgevers die onder het toepassingsgebied van het PC 218 vielen, verhuizen naar het PC 200, dit met uitzondering van de bank- en beleggingsdiensten waarvoor een nieuw PC wordt opgericht. De ondernemingen die onder het PC 200 vielen, verhuizen naar 2 andere PC’s.

Concreet?

Inhoudelijk brengt dit noch voor onze medewerkers, noch voor Solid als bedrijf, wijzigingen met zich mee. Alles bestaande CAO’s van het PC 218 worden integraal overgenomen door het PC 200. Vanaf april zal er op de sociale documenten (oa. de loonbrief) worden verwezen naar PC 200 ipv PC 218, maar aan de loon- en arbeidsvoorwaarden verandert er niets!

Blijf op de hoogte

Ben je helemaal door deze blog geracet? Kijk je nu al uit naar het vervolg? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor extra blogs, informatie en behind-the-scenes te verhalen.

Contacteer ons