Frederik werkt mee aan de ombouw van een zuurstofplein en de integratie van vloeibare zuurstof (LOX - Liquid Oxygen).

Een blik achter de schermen bij Arcelor Mittal

Frederik werkt mee aan de ombouw van een zuurstofplein en de integratie van vloeibare zuurstof (LOX – Liquid Oxygen). Dit is een investeringsproject bij ArcelorMittal Gent. Frederik is hier ingeschakeld op de studiedienst voor het E&I-design.

Zijn takenpakket bestaat uit het opmaken van de budgetraming op het vlak van de E&I-werkzaamheden (studiekost (engineering), uitvoering, keuring en as-built), offertes opmaken (engineering), opmaken van schema’s in E-Plan P8, lastenboek of werkbeschrijving opstellen voor de aannemers, prijsaanvragen lanceren, organiseren van een rondgang met de aannemers. Tijdens de rondgang wordt de scope van de uitvoeringswerken uitgelegd zodat zij een correcte offerte kunnen opstellen. Daarnaast staat hij in voor de algemene werfopvolging E&I.

Het project werd uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase bestond uit de ombouw van een zuurstofplein.

Om de bedrijfszekerheid te garanderen en ongeplande stilstanden beter te kunnen vermijden, hebben we het regelsysteem van de huidige installatie omgebouwd naar een systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van een PLC. Deze is gekoppeld aan een beeldscherm, zodat operatoren alles kunnen volgen vanuit de dispatchingruimte.

De tweede fase was de integratie van de vloeibare zuurstofinstallatie (Liquid Oxygen – LOX) van Air Liquide.

De productieniveaus zijn de laatste jaren toegenomen waardoor er een verhoogde afname van zuurstof in de staalfabriek en bij de hoogovens is. Om deze afname mogelijk te maken moest het bestaande net uitgebreid worden. Hierbij is gekozen om een bijkomende installatie van Air Liquide te bouwen op de Gentse terreinen van ArcelorMittal.

Ongeveer tienmaal per dag wordt er vloeibare zuurstof op een temperatuur van –186° C aangeleverd en opgeslagen in een van de 6 nieuwe vacuüm zuurstoftanks. Om deze vloeibare zuurstof vervolgens in het productieproces te gebruiken, wordt ze eerst via een stoomwarmtewisselaar verdampt. Nadien wordt ze in gasvorm geïnjecteerd in de bestaande zuurstofleidingen via een regelsysteem.

Het zuurstofgas wordt onder lage druk doorheen de zuurstofleidingen gestuwd. Het is procesmatig onmogelijk om zuurstof onder lage druk in te zetten in de staalfabriek. Dit betekent dat de zuurstof uit de Air Liquide-tanks volledig voor de hoogovens bestemd is waardoor er minder zuurstof uit het bestaande net, dat op een hogere druk werkt, wordt gebruikt. Deze vrijgekomen capaciteit wordt dan voor de staalfabriek aangewend. In theorie kunnen de 6 bijkomende opslagtanks ons in staat stellen om naar een verhoging te gaan van 1500 liter vloeibaar staal per dag. Een bijkomend voordeel van opslag in vloeibare vorm is de opslagcapaciteit. 1 liter vloeibare zuurstof komt overeen met +-850 liter zuurstof gasvormig bij 15C°.

Het leukste aan dit project is dat je zowel betrokken bent bij de engineering, als bij de uitvoering. Je krijgt dus effectief te zien wat je hebt ontworpen.

Blijf op de hoogte

Ben je helemaal door deze blog geracet? Kijk je nu al uit naar het vervolg? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor extra blogs, informatie en behind-the-scenes te verhalen.

Contacteer ons