Solid Talent behaalt VCA**

Met veel trots melden wij u dat Solid Talent nv een VCA**- certificaat heeft behaald !

Met veel trots melden wij u dat Solid Talent nv een VCA**- certificaat heeft behaald !

Het creëren en handhaven van een veilig, gezond en milieuverantwoord werkklimaat zijn voor Solid Talent nv belangrijke doelstellingen, daarom hebben wij besloten om een stap verder te gaan en voor een VCA** – certificaat te gaan. Dankzij de grote inspanningen van ons safety team zijn we hier in geslaagd.

Alle medewerkers worden geacht de regels en afspraken hieraan verbonden steeds actief te kennen en te implementeren en zo nodig te verbeteren. Om dit te bereiken stellen wij uiteraard de nodige middelen ter beschikking.

Onze consultants zijn actief betrokken bij de risicoanalyses en veiligheidsprocedures, hierdoor engageren zij zich tot het verder uitwerken van het veiligheidsbeleid.

Het VCA** – certificaat betekent een grote stap in de groei van Solid Talent en op deze manier willen we onderstrepen dat veiligheid, gezondheid en milieu onze allerhoogste prioriteit is!

Mocht u vragen hebben over ons VGM – beleid, kan u steeds contact opnemen met Leslie Van Roey (leslie@solid-talent.be / 03.5405540) of Filip De Ryck (filip@solid-talent.be / 09.2650210)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keep up to date

Have you raced all the way through the blog? Looking for the sequel? Then subscribe to our newsletter for more blogs, information and behind-the-scenes stories.

Contact Us