Project in de kijker: Total Antwerpen TA2018

In 2018 werkte Solid Talent mee aan een turnaround te Total Antwerpen. Wat zo’n project inhoudt? Lees hier de ervaringen van onze collega’s!

Solid Talent werkt regelmatig mee aan turnarounds voor klanten. Het zijn keer op keer ambitieuze projecten waarbij de omvang en de inhoud bijzonder bepalend zijn voor de klanten.

Benieuwd naar wat een turnaround precies is en waarom dit type project zo belangrijk is? Lees dan vooral verder!

We vroegen onze collega’s Kevin en Racheda naar hun ervaringen met onze laatste grote turnaround van 2018 te Total Antwerpen: ‘the mother of all turnarounds’.

Een boeiend project!

Wat is een turnaround ook alweer?

Tijdens een stilstand of een ‘turnaround’ wordt de productie binnen een bedrijf stilgelegd. Zo krijgen experts de kans om allerlei werkzaamheden op de installatie uit te voeren die tijdens de normale productie-activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

Denk daarbij aan groot onderhoud, vervangingen, wettelijk verplichte inspecties en katalysatorregeneratie, maar ook aan industriële projecten voor ‘debottlenecking’, uitbreiding of vernieuwing van de installatie.

Een turnaround omvat de volledige cyclus van de voorbereidende werken, de eigenlijke shutdown en de uitvoering van de werken tot de heropstart. De ‘shutdown’ is dus enkel de uitvoeringsfase van het hele turnaround-proces.

De uitdagingen van een turnaround

Aangezien de productie van een bedrijf enkele weken volledig stilligt, is een turnaround (en met name de shutdown) vrij duur en complex. Niet alleen de eigenlijke werken kosten geld, ook de gederfde productie moet in rekening worden gebracht. Zo kunnen de kosten in enkele weken al snel oplopen tot het volledige onderhoudsbudget van een jaar.

Toch heeft een bedrijf ook heel wat te winnen bij een turnaround: grotere betrouwbaarheid, meer productie-integriteit, lager risico op noodstops… Kortom: een turnaround is een delicate evenwichtsoefening.

Voorbereiding is het halve werk

De druk van de kosten is dus merkbaar en laat zich ook onmiddellijk gelden bij een turnaround. Uitlopende werken zijn uit den boze. Een doorgedreven voorbereiding van de stop is dan ook een rendabele investering.

De sleutel tot succes van een efficiënte turnaround? Tijdig starten met een grondige voorbereiding, een goede definitie van de uit te voeren werken (scope), een goed gerespecteerde ‘scope freeze’ en een uitgebreide kwaliteitszorg.

Wie slim is, voert bovendien altijd grondige evaluaties uit. De leerpunten of ‘lessons learned’ van een vorig project dragen immers vaak bij tot inzichten voor de nieuwe turnaround.

Veiligheid & kwaliteit

Tijdens een turnaround werken veel contractors intensief samen op dezelfde installatie om onderhoudswerken uit te voeren. Dit houdt niet alleen financiële risico’s in. Ook op het vlak van veiligheid is de turnaround een bijzonder risicovolle periode, des te meer omdat er vaak beroep wordt gedaan op externe contractors die niet altijd in dezelfde voertaal communiceren of een ‘andere veiligheidscultuur’ kennen.

Natuurlijk zal ook de keuze van de contractor in grote mate de veiligheidsresultaten en de kwaliteit van het geleverde werk bepalen, wat dan weer de werkelijke rendabiliteit van de turnaround beïnvloedt: de bedrijfszekerheid in de maanden en jaren na de stop!

TA2018 : mother of all turnarounds

In 2018 werd er een groot team ingezet voor een omvangrijke turnaround en shutdown te Total Raffinaderij in Antwerpen. De contractors van Solid Talent werden daarbij voornamelijk ingepland als Field Supervisors. Enkele van hun taken:

  • dagelijkse updates van alle toegewezen werkzaamheden in het veld uitvoeren
  • toezicht houden op het werk volgens de geschikte technische werkmethodes
  • willekeurige controles op andere werkzaamheden en de kwaliteit van het geleverde werk nagaan
  • ingrijpen bij onveilige werkpraktijken, onjuiste werkmethoden of een slechte huishouding
  • onnodige kosten vermijden door het opvolgen van de planning, uitvoeringen en afsluiting
 

Naast de uitvoerende krachten van Solid Talent, hielpen ook enkele leidinggevende en ondersteunende profielen mee aan het project, waaronder collega’s Kevin en Racheda. Hieronder delen zij hun ervaringen.

Kevin, Accountmanager industrie (intern)

“Voor mij was de turnaround van 2018 ‘the mother of all turnarounds’ door de omvang van het project. De case startte in februari en liep ten einde in juni 2018. Het projectteam van Solid Talent bestond uit 1 teamlead, 1 admin en 50 supervisors. Het doel: de installaties van de raffinaderij reviseren, wettelijk inspecteren en verouderde stukken indien nodig vervangen.

Als teamlead stond ik in voor de sturing, ‘problem solving’ en communicatie tussen de klant en de Solid Talent supervisors. De grootste uitdaging bestond erin om alles klaar te krijgen binnen de opgegeven tijd (en het budget), terwijl de planningen à la minute nog wijzigden.”

Racheda, administratief medewerkster (extern)

Tijdens het project bood ik administratieve ondersteuning aan drie teams. Ik zorgde ervoor dat ze administratief niets tekortkwamen door vaak overleg te plegen en steeds opnieuw dezelfde werkwijze te hanteren voor werkdocumenten, planningen en zelfs meetings. Zo hield ik samen met collega’s de site draaiende.”

Ook meewerken aan een turnaround?

Lijkt het je wat om in een multidisciplinair team mee te werken aan een turnaround? Solid Talent bespreekt graag jouw carrièremogelijkheden. Neem alvast een kijkje tussen onze vacatures!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keep up to date

Have you raced all the way through the blog? Looking for the sequel? Then subscribe to our newsletter for more blogs, information and behind-the-scenes stories.

Contact Us